Research Staff

Prof. Xian Yanfang Lisa Research Assistant Professor
Prof. Yuan Qiuju Research Assistant Professor
Dr. Ip Siu Po Paul Senior Research Fellow (Laboratory Manager)
Dr. Xu Chuanshan Research Fellow
Dr. Hu Zhen Research Associate
Dr. Wu Lan Research Associate
Dr. Zhang Hongwei Research Associate
Dr. Zhang Zongkang Max Research Associate
Ms Wong Yin Mei Technician (Laboratory Coordinator)
Miss Lai Mei Kwan Research Assistant
Mr. Ngan Kit Research Assistant
Mr. Tse Yik Sum Research Assistant
Dr. Zou Juntao Research Assistant
Mr. Choi Yiu Ting Angus Part-time Research Assistant
Miss WU Lok Yan Sharon Junior Research Assistant
Miss Huang Pengyun PhD Research Student
Miss Kam Yuen Ching PhD Research Student
Mr. Law Siu Kan PhD Research Student
Miss Li Boling PhD Research Student
Miss Li Huiqin PhD Research Student
Mr. Mo Zhizhun PhD Research Student
Miss Wang Lan PhD Research Student
Miss Yang Wen PhD Research Student
Ms. Yeung Ming Ha PhD Research Student
Miss Zhang Xie PhD Research Student
Mr. Zhang Zhenbiao PhD Research Student
Mr. Zhuo Zhenjian PhD Research Student
Mr. Mok Tik Lun MPhil Research Student